X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

نغمــــــــــه های ماندگار

مقام شناسی فن تلاوت قرآن کریم
جمعه 11 اردیبهشت 1394

تحلیل تلاوت سوره های یوسف حاقه اثر حامد شاکرنژاد

ولادت امام علی (ع) و روز پدر مبارک 


مقام شناسی تلاوت مشهور و جنجالی سوره های یوســـــــف حاقه اثر قاری هموطن حامد شاکرنژاد اجرا در سال 1391 مسابقات بین المللی قرآن ایران - تهران

نغمه های ماندگار

برای دریافت تلاوت به ادامه مطلب مراجعه نمایید. 


 

برای دریافت تلاوت کلیک نمایید.
 
بررسی مقامی و نغمه شناسی تلاوت به شیوه فراز به فراز:

1-استعاذه

2-بسمله به سبک استاد مصطفی اسماعیل

3-بیات - درجه سوم بیات با انتقال به بیات نوا با توقف بر درجه 4 بیات

4-بیات - بیات حسینی با اشاره به ثلاثی کرد در بالای جنس بیات مشابه سبک استاد محمد عمران

5-بیات - بیات محیر با فرود در مقام کامل بیات - بسیار زیبا

6-بیات - کرد در فضای بیات مشابه سبک استاد محمد عمران

7- بیات - کرد در فضای بیات

8-بیات - کرد در فضای بیات

9-بیات - بیات دوکاه در اکتاو دوم با انتقال به ثلاثی بیات

10-بیات - جنس بیات با انتقال به بیات نوا در کلمه <نعمته> بسیار زیبا و فنی

11-بیات - بیات عجمی با انتقال به کرد در عبارت<ویعلمک> و سپس انتقال به بیات

12-بیات - بیات عجمی بسیار زیبا و تاثیرگذار

13-بیات - بیات عجمی با فرود در بیات

14-بیات - راست در فضای بیات با انتقال به مقام نیشابورک (ترکیب راست-راست متصل) 

15-راست - راست با فرود و صعود

16-راست

17-راست

18-راست - راست با فرود در بیات با تکرار دوباره (تابع مقام فرعی حسینی)

19-بیات - بیات به شیوه استاد محمد رفعت

20-بیات - بیات عجمی با انتقال به ثلاثی بیات

21-بیات - بیات عجمی با اشاره به درجات بالاتر این نغمه

22-بیات - بیات نوا به شیوه شیخ مصطفی

23-بیات - بیات نوا به شیوه شیخ مصطفی

24-بیات - بیات حسینی

25-بیات - بیات محیر ( اوج مقام بیات) با انتقال به مقام فرعی شاهناز محیر (ترکیب حجاز-حجاز)

26-بیات - ثلاثی بیات

27-بیات - بیات نوا با حرکات لحنی فنی با تحریر بسیار فنی در غنه کلمه <انا>

28-بیات - بیات محیر (اوج مقام بیات) با تحریر مشهور با انتقال به اوج مقام شاهناز

29-بیات - بیات نوا با انتقال به ثلاثی بیات

30-صبا - جنس صبا به سبک استاد محمد رفعت

31-صبا - جنس صبا شروع از درجات زیر قرار

32-بیات - جنس بیات با اشاره مکرر به درجه سوم بیات بسیار زیبا و فنی +

33-بیات - بیات عجمی بسیار زیبا و بسیار فنی با انتقال به جنس صبا +

34-صبا - ثلاثی صبا در بم

35-بیات - ثلاثی بیات بسیار فنی و زیبا با تحریرهای فاخر با تبدیل به جنس بیات - به شیوه استاد مصطفی اسماعیل +

36-بیات - بیات عجمی با صعود به سمت اوج بیات (بیات محیر) با تحریر فاخر وحرکات لحنی بسیار زیبا و بسیار تاثیرگذار+

37-بیات - بیات عجمی بسیار فنی بسیار زیبا بسیار تاثیرگذار+

38-بیات - بیات عجمی با تحریر بسیار فاخر با حرکات صوتی و لحنی فوق العاده - فراز بی نظیر+

39-بیات - ثلاثی بیات با فرود و صعود در بیات

40-بیات - بیات دوکاه با انتقال به جنس بیات شروع فراز از درجه صفر بیات

41-بیات - جنس بیات با توقف بر درجه 4 بیات

42-بیات - بیات نوا به زیبایی به شیوه شیخ مصطفی

43-بیات - بیات حسینی به شیوه عمران

44-بیات - جنس بیات شروع فراز از درجه صفر بیات (یک پرده زیر قرار بیات)

45-بیات - بیات محیر به زیبایی (اوج مقام بیات) با انتقال به مقام شهناز با حرکات صوتی و لحنی فاخر- فراز بسیار تاثیر گذار

46-بیات - ثلاثی بیات شروع فراز از درجات زیر قرار


47-نهاوند - جنس نهاوند با تحریرهای فاخر و فرود در عجم در فضای نهاوند (مقام فرحفزا) فراز بسیار فنی و زیبا+

48-نهاوند - ثلاثی نهاوند با تحریرهای بسیار فنی روی کلمه <لکموا> و <انفسکموا> با فرود در کرد در کلمه <انفسکموا> به شیوه شیخ محمد عمران و اجرای مشابه شیخ مصطفی اسماعیل روی کلمه <امرا> -

 در مورد تحریرهایی که آقا حامد روی کلمه <لکموا> و <انفسکموا> استفاده نمود بایستی یاداوری نمود که در تلاوت های استاد شحات به چشم می خورد ولی در تلاوت های زیادی از شیخ محمود علی البناء مانند سوره ابراهیم معروف و همچنین در تلاوت سوره بقره نازعات استاد مصطفی اسماعیل در مقام چهارگاه استفاده شده است

کلا فراز بسیار فنی را شنیدیم.

49-نهاوند - جنس نهاوند

50-نهاوند - نهاوند با فرود در ثلاثی بیات جهت تزیین نغمه که در اجرای شیخ مصطفی و در تلاوت های قاریان بسیار قدیمی مصر مانند شیخ علی محمود در تلاوت سوره یوسف نیز اجرا گردیده است.

51-نهاوند - جنس نهاوند با انتقال به غماز نهاوند (درجه پنجم نهاوند) با تحریرهای فنی

52-نهاوند - نهاوند به شیوه خاص مصطفی اسماعیل که در واقع بازی لحنی بین درجات اول و صفر نهاوند است (منظور از درجه صفر یک پرده زیر قرارنهاوند است)

53-نهاوند - اجرای بسیار فنی و بسیار زیبایی را در عقد نهاوند (پنج درجه اول نهاوند) شنیدیم که اقا حامد در کلمه <سیاره>  از نغمه ای در نهاوند و به شکل بسیارفنی استفاده نمود که این نغمه، ملودی ای است که بین درجات 3و4و5 نهاوند به صورت بسیارزیبا شکل گرفته است. 

در ادامه اشاره کوتاهی به عجم در فضای نهاوند شد و در اخر فراز به ثلاثی بیات فرود آمد که در فراز 50 بیان گردید که جهت تزیین نغمه می باشد.

54-نهاوند - نهاوند نوا با انتقال به کرد محیر و سپس ثلاثی نهاوند در بالای کرد قبل در عبارت < یا بشری هذا غلام> و فرود در نهاوند - در واقع ترکیب مقام نهاوند کردی و مقام فرعی حجازکار کرد اجرا گردید

55-نهاوند - ثلاثی نهاوند با فرود در ثلاثی بیات

56-نهاوند - ثلاثی نهاوند با انتقال به مقام فرحفزا (عجم در فضای نهاوند)

57-نهاوند - ثلاثی نهاوند با انتقال به درجه 5 نهاوند سپس فرود در مقام فرحفزا (عجم در فضای نهاوند)

58-نهاوند - نغمه فرحفزا با محوریت درجه 3 نهاوند و اوج گیری تا درجه 5 نهاوند

59-نهاوند - نغمه فرحفزا

60-نهاوند - نهاوند کردی

61-نهاوند - ثلاثی نهاوند با فرود در جنس کرد در کلمه <جمیل> با تحریرهای فنی - به لحاظ نمودار مقامی این ترکیب تابع مقام فرعی حجازکار کرد می باشد . در این نغمه فرود در کرد با اجرای دو فاصله یکی فاصله یک پرده ای و دیگری فاصله یک و نیم پرده ای همراه است در واقع در این ملودی برای اجرای فاصله یک و نیم پرده ای از درجه دوم کرد پرش می گردد و فقط درجات 4و3و1 کرد اجرا می گردد.

این نغمه یک نغمه کاملا مطابق با موسیقی کلاسیک و با اصالت نغمات عرب متضاد است ولی با این وجود بسیار فنی و زیبا بود. 

62-نهاوند - ثلاثی نهاوند با فرود در ثلاثی بیات

63-نهاوند - نغمه نهاوند نوا با استفاده از فواصل موسیقایی و با تحریر معروف و انتقال به بیات در کلمه <سیاره> حرکات لحنی فنی و ویژه با انتقال به ترکیب مقام نهاوند کردی (نهاوند-کرد) و مقام حجازکارکرد(کرد-نهاوند) در <یا بشری هذا غلام>

64-نهاوند - عجم در فضای نهاوند (مقام فرحفزا) نغمه عجم در درجات 3و4و5 نهاوند اجرا گردید - شروع فراز از درجه سوم

 نهاوند 

65-نهاوند - فرود در مقام نهاوند کردی

66-نهاوند - مقام نهاوند کردی


67-راست - جنس راست با فرود در راست

68-راست - جنس راست با فرود و صعود

69-راست - نغمه راست نوا (غماز مقام راست) با انتقال به اوج مقام راست با تحریرهای شیخ مصطفی

70-راست - قرار راست با انتقال به جنس راست

71-راست - فرود در مقام راست

72-راست - بسمله

73-راست - بسمله با فرود در راست

74-راست - اوج مقام راست با تحریر معروف شنگول با فرود در مقام راست

این مدل تحریر با حرکاتی که آقا حامد در حین اجرا انجام می دهد بحث برانگیز می باشد.

اصل این مدل تحریر در تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی اجرا گردیده است ولی بعدا در تلاوت استاد محمد عمران نیز به تبعیت از شیخ عبدالفتاح، با کمی رنگ بیشتر، اجرا گردیده ولی حامد شاکرنژاد مدل شیخ محمد عمران را نیز کمی شنگول تر اجرا می نماید که جای تامل دارد.

75-راست - قرار راست

76-راست - جنس راست با فرود در بیات

77-راست - جنس راست

78-راست - جنس راست

79-راست - نغمه راست نوا با صعود تا اوج راست

80-راست - قرار راست

81-راست - جنس راست با فرود در راست

82-راست - عقد راست - شروع فراز از درجه 5 راست

83-راست - نغمه راست نوا با انتقال ناگهانی به اوج مقام راست (گردانیه راست) با تحریرهای فنی به سبک استاد مصطفی اسماعیل

84-راست - قرار راست

85-راست - جنس راست

86-راست - جنس راست شروع فراز از درجه 4 راست

87-راست - جنس راست 

88-راست - جنس راست

89-راست - جنس راست به زیبایی با تحریرهای ولومی فنی و زیبا با حرکت لحنی استاد عبدالفتاح شعشاعی درعبارت < فهی یومئذ واهیه>

90-راست - عقد راست با انتقال به اوج راست با فرودی بر راست با تاکید بر درجه سوم راست (سه گاه)

91-عجم - چهارگاه به زیبایی

92-راست - جنس راست

93-راست - جنس راست با اشاره به درجات زیر قرار راست

94-راست - جنس راست

95-راست - قرار راست

96-راست - جنس راست با فرود در بیات

97-راست - قرار راست با تحریرهای ولومی به سبک استاد مصطفی اسماعیل

98-راست - جنس راست

99-راست - غماز راست با فرود و سپس انتقال به اوج مقام راست

100-راست - اوج مقام راست با تحریرهای فنی شکست صوت

101-راست - اوج مقام راست

102-راست - فرود در مقام راست و مجددا اوج گیری در راست

103-عجم - چهارگاه

104-راست - قرار راست

105-راست - جنس راست

106-راست - راست با انتقال به ثلاثی نهاوند

107-راست - جنس راست با انتقال به ثلاثی نهاوند

108-عجم - چهارگاه

109-راست - ترکیب راست-عجم (مقام ماهور) در اوج  با انتقال به اوج راست و فرود در مقام راست

110-تصدیق در راست

پایان
معرفی کتاب موسیقی تلاوت: 


 

کتاب: تحلیل حرفه ای 

مقام شناسی، نغمه شناسی، بررسی شیوه های معناپردازی آیات

و دیگر نکته های آموزنده هنر تلاوت

به روش حرفه ای ها


پدیدآورنده: 

مهندس احسان اعتباریان

(تاریخ انتشار دیماه 1396)


تهیه در فروشگاه های معتبر قرآنی تهران، مشهد و اصفهان و ارسال پستی برای دیگر شهرها


جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمائید


نظرات (2)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
یکشنبه 5 مهر 1394 ساعت 02:16
+ محمد
بسیار بسیار ممنون و عالی
کارتون فوق العاده بود
با این که کاملاً مبتدی هستم و تقریباً با مقام ها ناآشنا ولی همزمان که گوش دادم و مقام ها رو هم نوشته بودید کاملاً درک قرائت برام بهتر شد. چون قبلاً که قرائت استاد رو گوش می دادم فکر می کردم که هماهنگی زیادی نداره!!!! ولی الان کاملاً متوجه شدم که کارشون عالیه عالیه!
آقا دمتون گرم
فقط اگه می تونید تحلیل قرائت های زیر رو هم از استاد انجام بدین خیلی ممنون می شم ازتون
تلاوت سوره رعد
تلاوت سوره های مریم، حاقه، بلد، شمس،تحریم، کهف، قاف ذاریات
تلاوت سوره های ابراهیم، قمر، رحمن، حاقه، نازعات، طارق، نصر، حمد، بقره
تلاوت سوره نمل و حاقه معروف
تلاوت سوره یوسف و حاقه قدیمی که از و ما ابری نفسی شروع میشه
بازم ممنون
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلامت باشید.
از اینکه مفید بود خوشحالیم.
ان شاء الله.
جمعه 11 اردیبهشت 1394 ساعت 17:04
+ نیلوفر
نغمه های ماندگار از ته دل،
*عیدت مبارک*
به منم سر بزن[گل]
امتیاز: 0 0

قالب وبلاگ


قالب وبلاگ | ابزار صلوات شمار